Анонси
Програма комплексного відновлення області/громади

Назад

Програма комплексного відновлення області/громади

 

Програми комплексного відновлення територій є документом, необхідність розроблення якого визначена Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». Цей документ визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включає в себе комплекс заходів для забезпечення відновлення території відповідної території територіальної громади або її частини.

Програма комплексного відновлення:

  • визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення
  • включає в себе комплекс заходів для забезпечення відновлення території відповідної області, території територіальної громади (її частини)
  • має сприяти впровадженню таких сучасних підходів та практик розвитку регіонів, територіальних громад, населених пунктів та частин їх територій, як:
  • має відповідати Цілям сталого розвитку України на період до 2030 року, визначеним Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. №722.

 

Необхідні умови:

  • дотримання вимог чинного законодавства України, державних будівельних норм, що регламентують розроблення таких документів;
  • залучення в якості експертів або консультантів місцевих спеціалістів у сфері просторового планування, містобудування та урбаністики;
  • співпраця з фахівцями обласної державної адміністрації або органу місцевого самоврядування територіальної громад:
  • врахування результатів роботи щодо проведення діагностики та розробки цифрової платформи для відновлення Чернігівської області, проведеної в рамках спільного Меморандуму з французькою компанією EGIS Villeset Transports/Dassault Systèmes/B4D&E.

 

Законодавчі акти, що регламентують процес:

  • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст 15-1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2022№1159 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення громадського обговорення, погодження програм комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) та внесення змін до них» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1159-2022-%D0%BF#Text

 

Більше інформації за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/14Oq8pcEsOzYW4OHS9WrbmP9GhlVprhg-?usp=share_link

 
 

 

 

Назад