Анонси


   

  Завдання та функції

  Назад

  Основні завдання Управління:

  • організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення відповідного контролю;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;
  • аналіз стану містобудівної діяльності на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
  • забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;
  • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;
  • надання адміністративних послуг;
  • збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування, що знаходяться на балансовому обліку в Управлінні.
  • бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань;
  • здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;
  • організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;
  • готує комплексні висновки щодо інвестиційних містобудівних програм;
  • готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;
  • готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;
  • здійснює повноваження у сфері охорони культурної спадщини об’єктів: архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних природних перетворень, які мають історичну цінність;
  • здійснює моніторинг:

  - реалізації схеми планування території області;

  - стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

  - забудови та іншого використання територій;

  реалізації довгострокових регіональних (обласних) програм.

  • забезпечує визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
  • розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
  • у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;
  • сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні.

   

  Назад