Анонси


   

  Доступ до публічної інформації

  Назад

  Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України "Про доступ до публічної інформації".

  На виконання цього Закону Президент України підписав укази: "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України". Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

  Президент України поставив завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог цього Закону.

  Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

  Наказом виконуючого обовязки начальника Управління від 03 жовтня 2014 №33 визначено особу, відповідальну за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації, та затверджено "Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації".

  Наказом визначено відповідального за оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті Управління.

  Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в Управлінні містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністраціїї покласти на керівників структурних підрозділів Управління.

  Назад