Анонси


   

  Порядок доступу до публічної інформації

  Назад

  ПОРЯДОК доступу до публічної інформації в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації


  Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються спеціалістом відповідальним за реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

  Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

  Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

  Залежно від змісту запиту, за резолюцією начальника Управління він направляється до відповідного структурного підрозділу Управління. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється і надсилається адресату.

  Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

  Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

  У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, прощо повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  У разі, коли Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

  Якщо Управлінню містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом
  в. о. начальника управління
  містобудування та архітектури
  Чернігівської обласної
  державної адміністрації
  від 3 жовтня 2014 року № 33  Назад